et menu104Regulaarne liikumine ja sportimine tugevdavad tervist. Milline on sinu kehaline töövõime? Seda on võimalik testidest teada saada.Testide tulemused näitavad, millised on sinu kehaliste võimete tugevad ja nõrgad küljed. Testide tegemine aitab seada reaalseid eesmärke.

Testid ja mõõtmised personaalses treeningus: